Continuant en la línia Xavi Castillo desenvoluparà amb el seu monòleg un repàs crític, satíric i bufonesc de l’actualitat. Un humor que sorgeix de la realitat i que va canviant adaptant-se al moment actual. Aquest monòleg és la manera de respondre davant el moment polític i social què vivim: fer una sàtira directa i intentar que el públic riga amb tot aquest caos.