VI CONCURS DE VIDEOCLIPS FESLLOCH 2017

Bases

 • El concurs està obert a persones que tinguen 16 anys quan comence el Feslloch 2017.
 • Els FesClips s’han de concebre com una eina de promoció audiovisual d’alguna cançó de qualsevol grup o solista inclòs al cartell del Feslloch 2017. Estan autoritzats els vídeos amb popurri de cançons de dos o més grups. Es valorarà, sobretot, l’originalitat (escenografia pròpia i genuïna) així com la gràcia amb què s’interprete, a més de la qualitat del vídeo.
 • Els FesClips hauran d’estar representats i gravats per les persones participants en el concurs. Es pot participar tant en grup com individualment; com a persones físiques i també socials (empreses, associacions…).
 • El FesClip haurà de tenir un mínim d’1 minut i mig i el màxim quedarà determinat per la durada de la cançó original. En el cas de popurris, la durada màxima és de 5 minuts.
 • Els vídeos han de ser originals i inèdits.
 • Una de les persones de l’equip de creació del vídeo haurà d’aparéixer al FesClip amb claredat i temps suficient per ser reconegut per l’organització. Serà un dels mecanismes d’acreditació de la propietat del vídeo.
 • Tots els vídeos, guanyadors o no, apareixeran en la pantalla de l’escenari principal del Feslloch 2017 i en la pàgina web www.feslloch.com, sempre que l’organització considere que no són ofensius o de mal gust i que tinguen un mínim de qualitat tècnica. Si la quantitat de vídeos presentats és molt nombrosa, l’Organització farà una tria i en projectarà només una mostra representativa.
 • Presentació dels treballs: cal que pengeu el FesClip a un portal de vídeos d’Internet (Youtube, Vimeo, etc…) i que ens envieu l’enllaç fesclip@feslloch.com. Al missatge de correu electrònic que ens envieu cal que especifiqueu:
  • Nom, cognom del responsable del FesClip.
  • Un telèfon de contacte i un correu electrònic.
  • Nom de la cançó i del grup que s’interpreta.
 • Termini de presentació: del 8 de maig al 14 de juny de 2017.
 • Jurat: format per 5 membres de la comissió organitzadora del Feslloch 2017.
 • Premi: el dos FesClips guanyadors tindran un parell d’abonaments per al  Feslloch 2017 cadascun. També se’ls obsequiarà amb discos de la Gira d’Escola Valenciana.
 • Veredicte: el veredicte del premi es farà públic a partir del dilluns 21 de juny al web del Feslloch i a les xarxes socials. Aquest veredicte serà inapel·lable.
 • La participació en el concurs implica la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol incidència no prevista en les mateixes, serà resolta de manera inapel·lable pel jurat del concurs. Els autors /les autores dels vídeoclips autoritzen l’organització del Feslloch perquè puga reproduir, de manera gratuïta, els treballs presentats (tant els premiats com els no premiats), ja siga per les xarxes socials, en les pantalles dels diferents escenaris del festival o en actes de promoció de l’esdeveniment.